اطلاعات پايه
نام: ناصر
نام خانوادگی: ولایی
فیلد تخصصی: برنامه ریزی و....
وب سایت شخصی:
سال تولد: 1325
محل تولد: امل
پست الکترونیکی: nvalaei@ams.ac.ir
وابستگی سازمانی: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اتوبیوگرافی (در قالب فایل های صوتی)
---

پرسش و پاسخ
رندا: سخت ترین و پرکارترین دوره کار حرفه ایتان را چه زمانی می دانید؟
ولایی: بعد از ازدواج

رندا: کدامیک از موفقیت های حرفه ایتان بیشترین رضایت خاطر را برایتان به ارمغان آورده است؟
ولایی: رضايت شرکت کنندگان در کارگاه هاي روش تحقيق

رندا: چه درس هایی از فعالیت های حرفه ای شما برای نسل بعدی به یادگار باقی می ماند؟
ولایی: نظم

رندا: تمرکز اصلی تحقیقات شما بر چیست؟
ولایی: تجربه

رندا: تاثیرگذارترین افراد در کار حرفه ای شما چه کسانی بودند؟
ولایی: دکتر فريدون عزيزي

رندا: در طول سال ها خدمت و فعالیت در عرصه علم و دانش، بزرگترین چالش در این حوزه را چه می دانید؟
ولایی: عدم بکارگيري نتايج تحقيق در بالا دستي
Copyright © 2013
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved