درباره ما

    از اهداف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، کمک به محققان برای انجام تحقیقات برتر است. در این راستا، معرفی برترین تحقیقات، مقالات داغ و پراستناد، نویسندگان پرکار، مجلات اثرگذار و... از جمله فعالیت های این پایگاه است. هدف از معرفی برترینها، کمک به توسعه علمی کشور و ترغیب محققان کشور برای رقابت علمی در فضایی سالم و پویا است.
    رندا نگاهی بیطرفانه به پشت صحنه زندگی علمی دانشمندان دارد و بررسی چشم انداز علمی و کشف ویژگی های برجسته و قابل انتشار محققان را ممکن می سازد.
رندا از طریق مصاحبه با دانشمندان، کاوش ها را عمیق تر کرده و لذا دسترسی به رندا، معادل با دسترسی به نخبگان و کشف جنبه های فکری و بینش علمی دانشمندان و پژوهشگران جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای اسلامی است.
    رندا در پی ساختن اسطوره از اساتید و نخبگان علمی ایران نیست، بلکه در پی معرفی الگوهای برتر دانشمندان ایرانِ و سایر کشورهای اسلامی است.
     این الگوها با بیان موفقیتهای خود علیرغم مشکلات پیش رو، جهادهای شبانه روزی، خلاقیت های علمی در هنگام کمبودها و تحریم ها و ... موفقیت را در ادامه دادن به راهی که پیش روی دانشمندان و پژوهشگران قرار دارد بصورت واضح برای جامعه علمی کشور بطور کلی، و جوانان دانشمند به طور ویژه، به تصویر می کشند.

   ارتباط با رندا

شیراز، بلوار جمهوری اسلامی، خیابان جام جم، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام کدپستی: 7194694171
تلفن: 07116468422
 پست الکترونیکی: info@isc.gov.ir
Copyright © 2013
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved